AEG STEAM English

Country: Vietnam
Address:Head Office: 66-68 Vo Van Tan street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

About AEG STEAM English

American Education Group (AEG) là Tổ chức Giáo dục và Tư vấn Du học Mỹ hàng đầu tại Việt Nam

Được thành lập năm 1997, American Education Group (AEG) là Tổ chức giáo dục Mỹ hàng đầu tại Việt Nam. Hơn 20 năm qua, AEG đã chuẩn bị hành trang tri thức cho hàng ngàn học viên cũng như tư vấn thành công cho hơn 2.500 học viên hoàn tất hồ sơ du học tại Mỹ. Năm 2015, AEG chính thức ra mắt các trung tâm đào tạo Anh ngữ với phương pháp STEAM English và các khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế.

Jobs

Contact

AEG STEAM English

Phone:+84-839 300 808
Address:Head Office: 66-68 Vo Van Tan street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Social connect:

Recent news

Recent blogs