IELTS TEACHER

ABc Lingo House
June 15, 2023
Contact:N/A
Offerd Salary:20.000.000 -30.000.000
Location:21C2 KDT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Working address:21C2 KDT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Contract Type:None
Working Time:Full-time position
Working type:On site
Ref info:N/A

1. Sản xuất khóa học

- Nghiên cứu phương pháp xây dựng bài giảng e-learning. 

- Viết kịch bản giảng dạy & quay videos bài giảng cho khóa học luyện thi IELTS cho đối tượng HS từ mất gốc đến nâng cao trên Prep.vn.

- Review và nghiệm thu video bài giảng. 

- Xây dựng và đảm bảo chất lượng: 

  • các tài liệu sử dụng trong bài giảng 

  • tài liệu bổ trợ

  • bài kiểm tra cho chương trình học IELTS.

2. Bổ trợ kèm khóa học

- Tham gia vào quá trình nghiên cứu, review và xây dựng các nội dung học thuật khác, đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm e-learning.

- Tổ chức các hoạt động giảng dạy trực tuyến dưới hình thức livestream hoặc online workshop định kì theo tháng.

3. Các công việc khác

- Phối hợp cùng các phòng ban khác để hỗ trợ tăng trải nghiệm của học viên 

- Xây dựng nội dung truyền thông đa phương tiện (Facebook group, Tiktok, Instagram)

From this employer

Recent blogs

Recent news